Bent Van Der Bleu. Kuva: Bernhard Miettinen

Essee: Tuhat ja yksi vaihtoehtoa

Kriitikkojen ammatilehdessä Kritiikin Uutiset ilmestyi Marissa Mehrin kirjoittama burleskikritiikkiä ja kritiikin kirjoittamisen haasteita käsittelevä essee.

Kritiikin kirjoittaminen mistään taiteenlajista ei ole helppo tai yksinkertainen tehtävä. Burleskissa mukana on vielä taidepuheen jatkumon puuttuminen lajin kohdalla. Miten kirjoittaa asiasta, josta juuri kukaan ei kirjoita? Miten tuoda mielekkäästi esille bump’n’grind -liikkeet ja puhua viuhkatekniikasta, kun yleisö ei luultavasti ole koskaan nähnyt viuhkatanssia tai tiedä mitään 1800–1900-luvun vaihteen tanssityyleistä? Miten kritiikin ilmaisutapoja tulee laajentaa, jotta ne sopivat burleskiesityksen kuvaamiseen parhaiten? Kysymykset ovat pitkälti vailla vastauksia. Jotkut kriitikot voivat kokea sen yksinomaan inspiroivana seikkana, toiset suhtautuvat haasteeseen negatiivisemmin: miten lähestyä aihetta, kun mahdollisia tulokulmia on ainakin tuhat ja yksi?

Lue koko teksti lehden sivuilta.